fbpx
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

המרכז ללימודי שמאות מקרקעין

מרכז לימודים והוצאה לאור

המרכז ללימודי שמאות מקרקעין, הינו מרכז לימודים והוצאה לאור יחיד מסוגו, אשר מספק ללקוחותיו מגוון פתרונות משלימים ללימוד והכנה לקראת הבחינות הסופיות של מועצת שמאי המקרקעין, תוך עמידה בסטנדרטים הגבוהים ביותר, מתן דגש על איכות חומרי הלימוד, רמת השירות ויחס אישי לכל תלמיד.

מגוון רחב של מסלולי לימוד

המרכז מעניק לכלל לקוחותיו מגוון אפשרויות רחב של מסלולי לימוד כולל התאמות אישיות, במידת הצורך, תכני לימוד מקוונים וכן מהווה הוצאה לאור של ספרות מקצועית בתחום לימודי שמאות המקרקעין.

תכני לימוד עדכניים ומקצועיים

המרכז ללימודי שמאות הוקם לאור הצורך של סטודנטים בתחום הנמצאים בשלבי בחינות ההסמכה הסופיות, לתכני לימוד עדכניים ומקצועיים, דרכם ניתן להבין לעומק וללמוד את העקרונות עליהן מבוססת הערכת שווי של נכס מקרקעין והבנת המטודיקה הכלכלית והשמאית בעת הערכת נדל”ן.

גולן שבי בשיעור עם תלמידים
""

קורסים
פרונטאליים​

""

מבוא לתורת השמאות

כללי המרכז ללימודי שמאות מקרקעין דוגל במצוינות ומקצועיות ומתמקד בהקניית כלים מעשיים למעבר הבחינות, הרחבת האופקים ופיתוח קריירה בתחום שמאות המקרקעין, כל זאת לצד יחס

המשך »

גישות ועקרונות בהערכת מקרקעין

כללי המרכז ללימודי שמאות מקרקעין דוגל במצוינות ומקצועיות ומתמקד בהקניית כלים מעשיים למעבר הבחינות, הרחבת האופקים ופיתוח קריירה בתחום שמאות המקרקעין, כל זאת לצד יחס

המשך »

מרתון יישומים בשומת מקרקעין

מטרת המרתון ותוצריו הכנה קבוצתית למבחן מועצת שמאי המקרקעין – “מבוא לתורת השמאות” והגדלת סיכויי המעבר, ע”י למידה אינטנסיבית, שיטתית ומרוכזת של החומר הנדרש, הבנת

המשך »
תלמידים בשיעור יישומים בשומת מקרקעין

יישומים בשומת מקרקעין

כללי המרכז ללימודי שמאות מקרקעין דוגל במצוינות ומקצועיות ומתמקד בהקניית כלים מעשיים למעבר הבחינות, הרחבת האופקים ופיתוח קריירה בתחום שמאות המקרקעין, כל זאת לצד יחס

המשך »

מרתון מבוא לתורת השמאות

מטרת המרתון ותוצריו הכנה קבוצתית למבחן מועצת שמאי המקרקעין – “מבוא לתורת השמאות” והגדלת סיכויי המעבר, ע”י למידה אינטנסיבית, שיטתית ומרוכזת של החומר הנדרש, הבנת

המשך »

מרתון מבוא לתורת השמאות

מטרת המרתון ותוצריו הכנה קבוצתית למבחן מועצת שמאי המקרקעין – “מבוא לתורת השמאות” והגדלת סיכויי המעבר, ע”י למידה אינטנסיבית, שיטתית ומרוכזת של החומר הנדרש, הבנת

המשך »
תלמידים בשיעור יישומים בשומת מקרקעין

יישומים בשומת מקרקעין

כללי המרכז ללימודי שמאות מקרקעין דוגל במצוינות ומקצועיות ומתמקד בהקניית כלים מעשיים למעבר הבחינות, הרחבת האופקים ופיתוח קריירה בתחום שמאות המקרקעין, כל זאת לצד יחס

המשך »

מרתון יישומים בשומת מקרקעין

מטרת המרתון ותוצריו הכנה קבוצתית למבחן מועצת שמאי המקרקעין – “מבוא לתורת השמאות” והגדלת סיכויי המעבר, ע”י למידה אינטנסיבית, שיטתית ומרוכזת של החומר הנדרש, הבנת

המשך »

גישות ועקרונות בהערכת מקרקעין

כללי המרכז ללימודי שמאות מקרקעין דוגל במצוינות ומקצועיות ומתמקד בהקניית כלים מעשיים למעבר הבחינות, הרחבת האופקים ופיתוח קריירה בתחום שמאות המקרקעין, כל זאת לצד יחס

המשך »
""

מבוא לתורת השמאות

כללי המרכז ללימודי שמאות מקרקעין דוגל במצוינות ומקצועיות ומתמקד בהקניית כלים מעשיים למעבר הבחינות, הרחבת האופקים ופיתוח קריירה בתחום שמאות המקרקעין, כל זאת לצד יחס

המשך »
""

קורסים
מקוונים

יישומים בשומת מקרקעין

תכנית הכנה מקוונת | יישומים בשומת מקרקעין כללי המרכז ללימודי שמאות מקרקעין דוגל במצוינות ומקצועיות ומתמקד בהקניית כלים מעשיים למעבר הבחינות, הרחבת האופקים ופיתוח קריירה

המשך »

מבוא לתורת השמאות

מבוא לתורת השמאות > ניתן ללמידה כקורס בודד או במסגרת מסלולי הלימוד לבחינות הסופיות.   כללי המרכז ללימודי שמאות מקרקעין דוגל במצוינות ומקצועיות ומתמקד בהקניית

המשך »

גישות ועקרונות בהערכת מקרקעין

תכנית הכנה מקוונת | גישות ועקרונות בהערכת מקרקעין כללי (הנלמד במסגרת מסלול לימוד משולב לקורסים: גישות ועקרונות בהערכת מקרקעין, יישומים בשומת מקרקעין ופתרון שובר שוויון).

המשך »

גישות ועקרונות בהערכת מקרקעין

תכנית הכנה מקוונת | גישות ועקרונות בהערכת מקרקעין כללי (הנלמד במסגרת מסלול לימוד משולב לקורסים: גישות ועקרונות בהערכת מקרקעין, יישומים בשומת מקרקעין ופתרון שובר שוויון).

המשך »

מבוא לתורת השמאות

מבוא לתורת השמאות > ניתן ללמידה כקורס בודד או במסגרת מסלולי הלימוד לבחינות הסופיות.   כללי המרכז ללימודי שמאות מקרקעין דוגל במצוינות ומקצועיות ומתמקד בהקניית

המשך »

יישומים בשומת מקרקעין

תכנית הכנה מקוונת | יישומים בשומת מקרקעין כללי המרכז ללימודי שמאות מקרקעין דוגל במצוינות ומקצועיות ומתמקד בהקניית כלים מעשיים למעבר הבחינות, הרחבת האופקים ופיתוח קריירה

המשך »
תמונה הכריכת הספר שומה בחוכמה

ספרות מקצועית

המרכז ללימודי שמאות מקרקעין מציע אפשרות רכישה של ספרות מקצועית מגוונת ועדכנית, לסטודנטים אשר לומדים באופן עצמאי הכוללת חומרי לימוד מסודרים, מפורטים ועדכניים בהתאם לדרישות מועצת שמאי המקרקעין.

ספרי הלימוד ערוכים על פי נושאי לימוד, ומעודכנים בהתאם לדרישות מועצת שמאי המקרקעין לכל מועד בחינה. ניתן אף לגשת עימם לבחינה (לבחינות עם חומר פתוח).

בין ספרי הלימוד ניתן למצוא ספרים עיוניים – המסכמים את החומר הנלמד באופן מסודר מפורט ועדכני, תוך חלוקה לנושאים התואמת את ספרי העבודה; ספרי תרגול – לתרגול החומר העיוני על-פי נושאי לימוד רצויים; וספרי חקיקה- מרכזים את החקיקה הרלוונטית ללימודים לכל בחינה.

לכל ספרי הלימוד
דילוג לתוכן