fbpx
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

מרתון גישות ועקרונות בהערכת מקרקעין

מרתון הכנה
מרתון הכנה

"כל החלומות שלנו יתגשמו אם יהיה לנו האומץ להמשיך בהם"

מטרת המרתון ותוצריו

הכנה קבוצתית למבחן מועצת שמאי המקרקעין – “גישות ועקרונות בהערכת מקרקעין” והגדלת סיכויי המעבר, ע”י למידה אינטנסיבית, שיטתית ומרוכזת של החומר הנדרש, הבנת העקרונות עליהם מבוססת שומת מקרקעין, פיתוח החשיבה הכלכלית בהערכת שווי מקרקעין ובדגש על המיקוד אשר מתפרסם בסמוך למבחן.

מערכי השיעור

התכנית כוללת כ- 6 מפגשים פרונטליים המועברים על- ידי שמאי מקרקעין מסגל המרכז, המבוססים על שיטת לימוד ייחודית ושיטתית אשר שוכללה במהלך השנים וכוללת לימוד חומר עיוני ממוקד. 

במהלך השיעורים נרענן חומר רלוונטי ממבחנים קודמים, בשילוב למידה על שינויי חקיקה, הוראות שעה ופסקי דין חדשים, ככל שקיימים, נתרגל שאלות רלוונטיות ממבחני מועצת השמאים ממועדים קודמים ויינתן מענה לשאלות מהשיעור ומשיעורי הבית.

נושאי הלימוד העיקריים בתכנית

  • הערכת שווי שוק של נכסים בגישות השומה השונות
  • רשות מקרקעי ישראל מגזר עירוני ומגזר חקלאי
  • היטל השבחה
  • מיסוי מקרקעין
  • איחוד וחלוקה 
  • פיצויים לפי סעיף 197
  • הפקעות
  • קרקע ספקולטיבית
  • דייר מוגן
  • תקן 19 ועוד… 

מרתון הכנה - סגל המרתון

סגל המרתון מורכב משמאי מקרקעין מקצועיים ומנוסים. בנוסף, המרתון מתוגבר על ידי מתרגל, אשר משיב לשאלות משיעורי הבית, מעביר שיעורי תרגול ומתרגל למידה למבחן ככל שנדרש.

כיתות לימוד

דגש נוסף הינו על מספר מוגבל של משתתפים בקורס, זאת בכדי לאפשר לימוד רציף ויסודי, מתן תשומת לב לכל תלמידינו ומענה על שאלות. בנוסף הכיתות ממוקמות במיקום מרכזי סמוך לצירי תחבורה מרכזיים, לנוחיות תלמידינו המגיעים מכל קצוות הארץ

קבוצת וואטסאפ

המרכז ללימודי שמאות מקרקעין משלבים קבוצות וואטסאפ, המתבקשות בימינו. לכל קורס נפתחת קבוצת וואטסאפ ייעודית אשר פעילה מאוד לאורך כל שעות היום, ובה ניתן לקבל מענה לשאלות הן מהמרצים והן מהחברים לכיתה. בנוסף בקבוצה זו מועברים גם עדכונים וחומרים לזמינות התלמידים.

דילוג לתוכן