fbpx
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

שירותי שמאות מקרקעין

שירותי שמאות מקרקעין בנושאים שונים

מיסוי מקרקעין​

אומדן המיסוי הצפוי במכירה, אומדן השקעות במבנה לצורך הפחתת מס השבח המבוקש, ביצוע עריכת שומה עצמית למס שבח, השגות על שומות רשות המיסים.

תמ"א 38

בחינת היתכנות כלכלית לביצוע פרויקט תמ”א 38 וכדאיות כלכלית לדיירים/ליזם.

כדאיות כלכלית

בדיקת כדאיות כלכלית לפרויקטים, בדיקת היתכנות כלכלית, התחדשות העירונית והשקעות אחרות בתחום הנדל”ן.

היטל השבחה

הפחתת היטל השבחה, ייצוג בפני שמאי מכריע וועדות ערר, אומדן היטל השבחה צפוי במכר ובהתאם להיתר.

אומדן דמי שכירות ראויים

קביעת דמי שכירות ראויים למקרים משפטיים שונים לכל סוגי הנכסים.

הפקעות וירידת ערך

חוות דעת לצורך פיצויי הפקעה ובחינת ירידת הערך לפי סעיף 197 לחוק.

הערכת שווי

הערכות שווי שוק לכל סוגי הנכסים לצורך רכישה / מכירה / פירוק שיתוף / חו”ד לבית משפט ועוד.

רשות מקרקעי ישראל​

עריכת שומות לבחינת הפחתת תשלומים לרשות כגון: הקניית בעלות, דמי היתר, דח”ר, שימוש חורג ועוד.

קרקע חקלאית

הערכת כדאיות והיתכנות שווי קרקע חקלאית עם פוטנציאל לשינויי יעוד בהתאם לתקן 22, תקן 3, נחלות ועוד.

תיאום שיחת ייעוץ

מלא את פרטיך ונחזור אליך תוך זמן קצר.

דילוג לתוכן