fbpx
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

קורסים מקוונים

online study

יישומים בשומת מקרקעין

תכנית הכנה מקוונת | יישומים בשומת מקרקעין כללי המרכז ללימודי שמאות מקרקעין דוגל במצוינות ומקצועיות ומתמקד בהקניית כלים מעשיים למעבר הבחינות, הרחבת האופקים ופיתוח קריירה

המשך »

מבוא לתורת השמאות

מבוא לתורת השמאות > ניתן ללמידה כקורס בודד או במסגרת מסלולי הלימוד לבחינות הסופיות.   כללי המרכז ללימודי שמאות מקרקעין דוגל במצוינות ומקצועיות ומתמקד בהקניית

המשך »

גישות ועקרונות בהערכת מקרקעין

תכנית הכנה מקוונת | גישות ועקרונות בהערכת מקרקעין כללי (הנלמד במסגרת מסלול לימוד משולב לקורסים: גישות ועקרונות בהערכת מקרקעין, יישומים בשומת מקרקעין ופתרון שובר שוויון).

המשך »
תמונה הכריכת הספר שומה בחוכמה

ספרות מקצועית

במרכז ללימודי שמאות מקרקעין הוצאת ספרים ייחודית הכוללת ספרות מקצועית מגוונת ועדכנית, הכוללת חומרי לימוד מסודרים, מפורטים ועדכניים בהתאם לדרישות מועצת שמאי המקרקעין.

ספרי הלימוד ערוכים על פי נושאי לימוד, ומעודכנים בהתאם לדרישות מועצת שמאי המקרקעין לכל מועד בחינה. ספרי הלימוד משתמשים החל משלב הבחינות וחלקם אף משמשים את השמאים במהלך הקריירה.

בין ספרי הלימוד ניתן למצוא ספרים עיוניים – המסכמים את החומר הנלמד באופן מסודר מפורט ועדכני, תוך חלוקה לנושאים התואמת את ספרי העבודה; ספרי תרגול – לתרגול החומר העיוני על-פי נושאי לימוד רצויים; וספרי חקיקה- המרכזים את החקיקה הרלוונטית ללימודים לכל בחינה.

לכל ספרי הלימוד

גישות ועקרונות בהערכת מקרקעין

תכנית הכנה מקוונת | גישות ועקרונות בהערכת מקרקעין כללי (הנלמד במסגרת מסלול לימוד משולב לקורסים: גישות ועקרונות בהערכת מקרקעין, יישומים בשומת מקרקעין ופתרון שובר שוויון).

המשך »

מבוא לתורת השמאות

מבוא לתורת השמאות > ניתן ללמידה כקורס בודד או במסגרת מסלולי הלימוד לבחינות הסופיות.   כללי המרכז ללימודי שמאות מקרקעין דוגל במצוינות ומקצועיות ומתמקד בהקניית

המשך »

יישומים בשומת מקרקעין

תכנית הכנה מקוונת | יישומים בשומת מקרקעין כללי המרכז ללימודי שמאות מקרקעין דוגל במצוינות ומקצועיות ומתמקד בהקניית כלים מעשיים למעבר הבחינות, הרחבת האופקים ופיתוח קריירה

המשך »
דילוג לתוכן