fbpx
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ספרות מקצועית

המרכז ללימודי שמאות מקרקעין מציע אפשרות רכישה של ספרות מקצועית מגוונת ועדכנית, לסטודנטים אשר לומדים באופן עצמאי הכוללת חומרי לימוד מסודרים, מפורטים ועדכניים בהתאם לדרישות מועצת שמאי המקרקעין. ספרי הלימוד ערוכים על פי נושאי לימוד, ומעודכנים בהתאם לדרישות מועצת שמאי המקרקעין לכל מועד בחינה. ניתן אף לגשת עימם לבחינה (לבחינות עם חומר פתוח). בין ספרי הלימוד ניתן למצוא ספרים עיוניים – המסכמים את החומר הנלמד באופן מסודר מפורט ועדכני, תוך חלוקה לנושאים התואמת את ספרי העבודה; ספרי תרגול – לתרגול החומר העיוני על-פי נושאי לימוד רצויים; וספרי חקיקה- מרכזים את החקיקה הרלוונטית ללימודים לכל בחינה.

דילוג לתוכן